Administration og Udvikling

Vi hjælper Teknik og Miljø med at lykkes.

Byggeri og Ejendomsdata

Vi er bindeled mellem ansøger og lovgivningen. Vi sagsbehandler grund- og ejendomsdata, samt ansøgninger om opførelse af alt - lige fra drivhus til supersygehus og alt derimellem.

Drift og Service

Vi planlægger, udbyder og udfører driftsopgaver inden for park, vej, rengøring og kantinedrift.

Genbrug og Affald

Vi sørger for affaldet sammen med dig.

Kommunale Ejendomme

Vi understøtter de bedst mulige bygningsmæssige rammer for brugerne.

Miljø og Klima

Vi løser opgaver, der understøtter etablering og udvikling af virksomheder og landbrug. Det sker i samspil og balance med lokalsamfundet, miljø og klima.

Natur og Grønne Områder

Vi sikrer, udvikler og formidler naturen og de grønne områder.

Vej, Trafik og Byggemodning

Vi skaber mobilitet for alle.

Vores organisering

Her kan du se, hvordan vi er organiseret i Teknik og Miljø ,og hvor mange medarbejdere vi er.