Administration og Udvikling

Det gør vi ved at

 • Vi har overblik over tværgående opgaver i Teknik og Miljø.
 • Vi er bindeled mellem afdelinger.
 • Vi koordinerer opgaver på tværs af afdelinger. 

Opgaver i Administration og Udvikling

 • Sekretærfunktion for chef- og ledergruppe i Teknik og Miljø
 • Sekretærfunktion for Teknik- og Miljøudvalget
 • Behandling af borgeres forsikringssager ved uheld på offentligt areal
 • Personaleadministration
 • Planlægning af uddannelser på tværs af Teknik og Miljø
 • Deltagelse i tværgående arbejdsgrupper
 • Praktiksted for kontorelever
 • Indkøb af inventar, kontorartikler, udstyr til kopiering og skanning m.v.
 • Skanning og registrering af byggesager
 • Ansvarlig for papir arkivet
 • Tilladelser til brug af offentlige veje, stier og pladser
 • Posthåndtering, manuel og elektronisk
 • Redaktion af personalebladet TEMI-NYT
 • Superbrugerfunktioner på tværs i hele forvaltningen
 • Webkoordinator på kommunens hjemmeside
 • Intranet administrator
 • Budget og budgetopfølgning
 • Årsregnskab, forventet regnskab, projektregnskab, anlægsregnskab og bevillingssager
 • Konsulentbistand og bogføringsopgaver

Kontaktinfo

Helle Lorentsen
Afdelingsleder
Administration og Udvikling

Mobil: 21345510
Send e-mail

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.