Drift og Service

Det gør vi ved at

 • vedligeholde veje, parker og renholder kommunens bygninger.
 • bidrage til et godt sted at bo og drive virksomhed.
 • bidrage med god mad og sundhed. 

Vores vision er at medvirke til, at Herning Kommune fortsat er en velfungerende kommune. Drift og Service løser opgaver i et samarbejde med andre.

Det gør vi med det formål, at skabe mest mulig værdi indenfor de tekniske, økonomiske, miljø og socialt givne rammer.

Opgaver i Drift og Service

Luk alle
Åben alle

Staben

Administration og Økonomi

 • Borgerbetjening
 • Håndtering af borgerhenvendelser (Giv et praj)
 • Økonomistyring
 • Tværgående samarbejder i TM

 HR / Personale

 • HR opgaver
 • Løn

Kontrakt, udvikling, Miljø, småjobs og Projekt Rengøring samt CSR

 • Udviklingsopgaver på vejområder
 • Udviklingsopgaver på de grønne områder
 • Udviklingsopgaver på idrætsområdet
 • Udviklingsopgaver på rengøringsområdet
 • Udbud af driftsopgaver
 • Småjobs, praktikanter / socialt ansvar
 • ISO 14.001 miljøcertificering 

Bygninger

 • Bygningsvedligehold / koordinering

Kantine

 • Personalekantine på Rådhuset og Godsbanevej
 • Servicering af politiske møder
 • Servicering af direktionsmøder
 • Servicering af øvrige mødeaktiviteter på Rådhuset og Godsbanevej
 • Servicering af arrangementer (f.eks. jubilæer)

Park

Parker og anlæg

 • Drift af kommunes grønne områder/parker
 • Affaldshåndtering
 • Beskæring
 • Hækklipning
 • Arrangementer (koncerter, sidste skoledag, udstillinger, osv.)
 • Plantning
 • Samarbejde med foreninger
 • Borgerinddragelser
 • Driftsaftaler med skoler og institutioner
 • Legepladser og legepladsinspektioner
 • Rådgivning

Anlæg og service

 • Etablering af legepladser
 • Lægning af fliser
 • Lægning af natursten
 • Etablering støttemure
 • Etablering af dræn
 • Græssåning
 • Træfældning
 • Alle former for planteopgaver
 • Rådgivning

Vej

 • Reparation og vedligehold af asfaltveje
 • Fortov
 • Vejmandstilsyn
 • Stribearbejde (premark)
 • Opsætning af tavler/skilte
 • Vedligehold og tilsyn af grøfter/underføringer
 • Brotilsyn
 • Levering af materialer til vejprojekter
 • Skadedyr
 • Vintertjeneste 

Værksted og maskinindsats

 • Indkøb og vedligehold af maskinpark
 • Græsklipning i parker, grønne områder samt på idrætsfaciliteter
 • Reparation af vedligehold af grusveje
 • Slåning og vedligehold af vejrabatter 
 • Gødskning af især boldbaner
 • Vertikal- og topskæring af idrætsarealer
 • Transport og transportlogistik 
 • Planlægning af vedligeholdelsesindsats på idrætsarealer
 • Vedligehold af boldbaner
 • Beskæringsopgaver
 • Muldvarpebegrænsning
 • Græspleje på MCH arena, Teglpark hybrid-græsbane, Atletikstadion mm.

Rengøring Nord / Syd

 • Daglig rengøring på skoler
 • Daglig rengøring på institutioner
 • Daglig rengøring på rådhuset
 • Daglig rengøring ved øvrige kunder
 • Håndværkerrengøring
 • Tæpperens
 • Ekstra rengøring efter bestilling
 • Tilsyn med udførelse ift. Programmeret Rengøring samt INSTA 800

Kontaktinfo

Drift og Service
Hammershusvej 7
7400 Herning

Tlf.: 96 28 83 80
Mail: drift@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.