Natur og Grønne Områder

Det gør vi ved at:

  • sikre gode natur- og fritidstilbud til borgerne.
  • arbejde for en god balance mellem beskyttelse og benyttelse af vores natur.
  • sikre drift, udvikling og brug af vores parker, skove og naturarealer.
  • formidle de natur- og friluftstilbud, vi har, til borgerne i vores kommune.

Opgaver i Natur og Grønne Områder

Luk alle
Åben alle

Team Vand og Natur

Vi har en dialog- og løsningsbaseret tilgang til, at naturen, vandløbene, søerne og landskabet både kan sikres og udvikles. Her er formidlingen, af det arbejde vi laver, også en vigtig del, så borgerne er oplyste herom.

Vi arbejder med sagsbehandling, administration og udtalelser efter gældende love vedr. natur, vandløb og det åbne land. Vi arbejder for at realisere vandhandleplanerne og forbedre de fysiske forhold i vandløbene gennem restaurerings- og genopretningsprojekter.

Drift af okkeranlæg, grødeskæring i vandløb og vandløbstilsyn er ligeledes en del af opgaven.

Team Park og Natur

Vi arbejder for at realisere målene i Byrådets naturpolitik, parkpolitik og friluftslivsstrategi. Vi forvalter naturen, kommunens skove- og naturarealer, de fredede naturarealer, stier og friluftsfaciliteter, det bynære grønne og byens parker. Derudover bidrager vi med viden i den kommunale planlægning.

Arbejdet foregår i et samarbejde med mange aktører, herunder Drift og Service, og ofte med inddragelse af borgere. Det kan for eksempel være gennem borgersamarbejdsprojekter.

Formidlingen af de mange muligheder for at opleve og bruge de grønne områder og naturen i Herning Kommune er også en væsentlig opgave, så flest mulige kommer ud og bruger naturen.

Kontaktinfo

Jens Albert Hansen
Afdelingsleder
Natur og grønne områder

Tlf.: 20969428

Send en e-mail til 

Vandognatur@herning.dk

Parkognatur@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.