Det gør vi ved at:

 • vedligeholde, planlægge og anlægge veje, cykelstier, torve og pladser.
 • tilbyde kollektiv trafik i form af bybusser og lokale busser (skolebusser).
 • udvikle og anlægge kommunale byggegrunde til bolig og erhverv.

Opgaverne i vores afdeling

 • Nye asfaltbelægninger på kørebaner og cykelstier
 • Koordinerede vej- og kloakprojekter
 • Afvandingselementer
 • Vej- og stibelysning
 • P-søgesystem
 • Vejvisning og færdselsafmærkning
 • Stoppesteder og Buslæskærme
 • Vintertjeneste
 • Landsskuepladsen
 • Særtransporter
 • Grave- og rådighedstilladelser
 • Vejlukning/nedklassificering
 • Adgangsforhold
 • Naboretslige forhold (fritrums profil m.v.)
 • P-tilladelser
 • Private byggemodninger
 • Vejgodkendelser (private byggemodninger m.v.)
 • Vejdata
 • Vej- og trafikplanlægning
 • Kampagner og formidling
 • Trafik/hastighedsmålinger
 • Infrastruktur i kommuneplan/lokalplaner
 • Mobilitetsstrategi/handlingsplan
 • Kollektiv trafik
 • Anlægsprojekter
 • Trafiksikkerhed
 • Parkeringsforhold
 • Signalanlæg
 • Bygværker (Broer, tunneller m.v.)
 • Modulvogntog
 • Anlægsinvesteringsoversigt
 • Hjemmesiden for vej- og trafikområdet

Kontaktinfo

Tommy Jonassen
Afdelingsleder
Vej, Trafik og Byggemodning

Tlf.: 96288320
Send e-mail

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.