Sammen skaber vi bedre løsninger

Sammen skaber vi bedre løsninger

Det er vores vision at skabe bedre løsninger sammen.
Det gør vi ved at:

  • Vi gør os umage i dialogen - "borgeren i centrum" .
  • Vi har mod til at udfordre og finde nye løsninger - "fra mere til bedre". 
  • Vi får tingene til at ske, bruger vores indsigt og sunde fornuft.  
  • Vi udvikler vores lokalsamfund og involverer borgere og virksomheder. 
  • Vi søger viden, inspiration og fælles løsninger på tværs - "guldet ligger i sprækkerne".
  • Vi forsøger at forenkle det komplekse - "keep it simple".
  • Vi prioriterer med fokus på helheden i løsningen af vores opgaver. 
  • Vi skaber resultater, som vi er stolte af - og vi taler hinanden gode!

Måden vi løser vores opgaver på - vores adfærd i hverdagen.