Sådan arbejder vi med værdier

Værdier handler om det, vi tror på og handler ud fra. Det, som betyder mere for os end andet. Og det, som vi forpligter os selv til, og som vi ønsker at forpligte andre til.

Det er måden, vi handler på, der viser, om en værdi er forankret i organisationen.

Vi kommunikerer vores værdier aktivt ved at fortælle om de handlinger, politikker og prioriteringer, der udspringer af værdien. Det gør vi både internt og eksternt.

Værdier rammer en nerve i os. Når vi kommunikerer tydeligt med udgangspunkt i vores værdier, taler vi til dybere liggende følelser. Det rammer os stærkere.

Effekter af værdibaseret kommunikation

  • Når vi taler om værdier, har vi større mulighed for at opbygge fællesskaber. Vi udfører ikke altid handlinger sammen eller er enige om en given politik - men vi deler værdien, der ligger bag den.
  • Værdibaseret kommunikation skaber mening. Det gør den, fordi den er med til at forklare, hvorfor vi gør noget bestemt.
  • Værdibaseret kommunikation skaber også troværdighed. Det gør den ved at fastholde et særligt fokus på udvalgte værdier og på de handlinger, der udspringer af dem. På den måde opnår vi en konsistent profil.