Herning Kommunes værdier

Vores værdier

Herning Kommune har fire grundlæggende værdier: udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, professionalisme og god dømmekraft.

Udfoldelsesfrihed

 • Vi giver hinanden frihed til at udvikle os.
 • Vi befordrer et mangfoldigt arbejdsmiljø med høj motivation og trivsel.
 • Vi har modet til at handle proaktivt og lære af vores erfaringer.
 • Vi udviser respekt for den enkeltes integritet og personlige myndighed.
 • Vi giver og modtager ris og ros via åben feedback.
 • Vi stiller kritiske spørgsmål.

Økonomisk sans

 • Vi udviser økonomisk rettidig omhu.
 • Vi prioriterer på den bedst tænkelige måde.
 • Vi lader ikke økonomiske bånd hindre proaktive og innovative løsninger.

Professionalisme 

 • Vi lever op til de kvalitetskrav, der fordres af os.
 • Vi arbejder aktivt med, hvad professionalisme konkret vil sige i praksis.
 • Vi værner om og udvikler vores faglige kompetencer.
 • Vi undersøger løbende om borgere, brugere, politikere og andre af vores interessenter oplever os som professionelle.

God dømmekraft

 • Vi har data til at begrunde vores beslutninger.
 • Vi er en vidensbaseret organisation, der ønsker at kunne måle og evaluere resultaterne og effekterne af vores virkemidler og beslutninger.
 • Når vi står med komplekse dilemmaer, så afvejer vi vores beslutninger nøje.
 • Vi går ikke på kompromis med vores integritet og værdigrundlag.

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.