Den gode arbejdsplads

Den gode medarbejder

Hvad bliver der forventet af den gode medarbejder ?

 • Vi er engagerede og motiverede.
 • Vi er effektive, får prioriteret opgaverne og når i mål.
 • Vi tager følgeskab og bidrager konstruktivt til organisationens udvikling.
 • Vi har fokus på helheden, også når vi arbejder med faglige detaljer.
 • Vi er bevidste om, at der skal være en god balance mellem arbejde og privatliv.
 • Vi arbejder på tværs og bidrager til at finde nye løsninger.
 • Vi har mod til at fejle, når vi finder bedre løsninger - og vi lærer af det.
 • Vi udvikler os personligt og fagligt.
 • Vi er åbne, deler viden og styrker vores kollegaer - vi gør hinanden bedre.
 • Vi har fokus på god kommunikation, formidling og dialog.
 • Med en positiv indstilling gør vi hverdagen sjovere.

Den gode leder

Hvad bliver der forventet af den gode leder? 

 • Vi skaber rum og mulighed for samarbejde på tværs - "sammen skaber vi bedre løsninger".
 • Vi sætter mål og retning for, hvordan vi løser vores kerneopgave
 • Vi har udsyn og mod til at finde nye veje.
 • Vi har overblik og indsigt i det daglige arbejde.
 • Vi motiverer, engagerer og udvikler vores medarbejdere.
 • Vi er kulturbærere og går forrest med det gode eksempel.
 • Vi skaber tillidsfulde og trygge rammer for vores medarbejdere.