Genbrug og Affald

Vores kerneopgave: Vi sørger for affaldet sammen med dig

Det gør vi ved at

 • udsortere, genanvende og genbruge mest muligt affald.
 • håndtere, behandle og udsortere borgernes affald - med fokus på miljøet.
 • tage skraldet med et smil, så borgerne ikke skal bekymre sig om det.
 • sørge for sundhedsmæssigt sikre og hygiejniske forhold.

Opgaver i Genbrug og Affald

 • Vi betjener borgerne dagligt i forhold til afhentning og modtagelse af affald og genbrugelige effekter.
 • Vi står til rådighed, hver dag, med hjælp og information.
 • Vi planlægger, beregner og koordinerer al affaldshåndtering, genanvendelse og genbrug i Herning Kommune.
 • Vi underviser skolebørn og tekniske skoler i affaldssortering og genbrug.
 • Vi informerer via alle medier i form af tekst, billeder og film.
 • Vi tænker og handler langsigtet - både miljømæssigt, økonomisk og brugervenligt.

Se en video om Genbrug og Affald. Slå undertekster til vha. ikonet 'Undertekster'

Opgaver i Drift og Service

Luk alle
Åben alle

Staben i Drift og Service

Administration og Økonomi

 • Borgerbetjening
 • Håndtering af borgerhenvendelser (Giv et praj)
 • Økonomistyring
 • Tværgående samarbejder i TM

 HR / Personale

 • HR opgaver
 • Løn

Kontrakt, udvikling. Idræt og Miljø. Småjobs / socialt ansvar

 • Udviklingsopgaver på vejområder
 • Udviklingsopgaver på de grønne områder
 • Udviklingsopgaver på idrætsområdet
 • Udviklingsopgaver på rengøringsområdet
 • Udbud af driftsopgaver
 • Småjobs, praktikanter / socialt ansvar
 • Stadioninspektør / kontakt til klubber

Værksted og bygninger

 • Indkøb og vedligehold af maskinparken i Drift og Service
 • Bygningsvedligehold / koordinering

Kantine

 • Personalekantine på Rådhuset og Enghavevej
 • Servicering af politiske møder
 • Servicering af direktionsmøder
 • Servicering af øvrige mødeaktiviteter på Rådhuset og Enghavevej
 • Servicering af arrangementer (f.eks. jubilæer)

Grøn drift og anlæg

Idrætsområdet

 • Vedligehold af boldbaner
 • Klipning ad boldbaner
 • Gødning
 • Vertikalskæring
 • Topskæring
 • Vedligehold af dræn
 • Beskæring af beplantninger
 • Tilsyn med tennisbaner

Parker og anlæg

 • Drift af kommunes grønne områder/parker
 • Affaldshåndtering
 • Beskæring
 • Græsklipning
 • Hækklipning
 • Arrangementer (koncerter, sidste skoledag, udstillinger, osv.)
 • Plantning
 • Samarbejde med foreninger
 • Borgerinddragelser
 • Driftsaftaler med skoler og institutioner
 • Legepladser og legepladsinspektioner
 • Rådgivning

Anlæg og service

 • Etablering af legepladser
 • Lægning af fliser
 • Lægning af natursten
 • Etablering støttemurere
 • Etablering af dræn
 • Græssåning
 • Træfældning
 • Alle former for planteopgaver
 • Rådgivning

Vejområdet

 • Reparation og vedligehold af
 • Grusveje
 • Asfaltveje
 • Fortov
 • Vejmandstilsyn
 • Stribearbejde (premark)
 • Opsætning af tavler/skilte
 • Slåning og vedligehold af rabatter
 • Vedligehold og tilsyn af grøfter/underføringer
 • Brotilsyn
 • Storskraldskørsel for boligselskaber og lign.
 • Levering af materialer til projekter
 • Rottebekæmpelse

Rengøring Nord / Syd

 • Daglig rengøring på skoler
 • Daglig rengøring på institutioner
 • Daglig rengøring på rådhuset
 • Daglig rengøring ved øvrige kunder
 • Hovedrengøring af gulve
 • Håndværkerrengøring
 • Tæpperens
 • Ekstra rengøring efter bestilling
 • Tilsyn med udførelse i henhold til serviceniveau 1 - 1 - 5 (programmeret rengøring)

Kontaktinfo

Karen Marie Frost Troelsen
Afdelingsleder
Genbrug og affald

Tlf.: 96288081
Send e-mail

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.