Drift og Service

Vores kerneopgave: Vi planlægger, udbyder og udfører driftsopgaver inden for park, vej, rengøring og kantinedrift

Det gør vi ved at

 • vedligeholde veje, parker og renholder kommunens bygninger.
 • bidrage til et godt sted at bo og drive virksomhed.
 • bidrage med god mad og sundhed. 

Organisering i Teknik Og Miljø (pdf)

Vores vision er at medvirke til, at Herning Kommune fortsat er en velfungerende kommune. Drift og Service løser opgaver i et samarbejde med andre.

Det gør vi med det formål, at skabe mest mulig værdi indenfor de tekniske, økonomiske, miljø og socialt givne rammer.

Se en video om Drift og Service. Slå undertekster til vha. ikonet 'Undertekster'

Opgaver i Drift og Service

Luk alle
Åben alle

Staben i Drift og Service

Administration og Økonomi

 • Borgerbetjening
 • Håndtering af borgerhenvendelser (Giv et praj)
 • Økonomistyring
 • Tværgående samarbejder i TM

 HR / Personale

 • HR opgaver
 • Løn

Kontrakt, udvikling. Idræt og Miljø. Småjobs / socialt ansvar

 • Udviklingsopgaver på vejområder
 • Udviklingsopgaver på de grønne områder
 • Udviklingsopgaver på idrætsområdet
 • Udviklingsopgaver på rengøringsområdet
 • Udbud af driftsopgaver
 • Småjobs, praktikanter / socialt ansvar
 • Stadioninspektør / kontakt til klubber

Værksted og bygninger

 • Indkøb og vedligehold af maskinparken i Drift og Service
 • Bygningsvedligehold / koordinering

Kantine

 • Personalekantine på Rådhuset og Enghavevej
 • Servicering af politiske møder
 • Servicering af direktionsmøder
 • Servicering af øvrige mødeaktiviteter på Rådhuset og Enghavevej
 • Servicering af arrangementer (f.eks. jubilæer)

Grøn drift og anlæg

Idrætsområdet

 • Vedligehold af boldbaner
 • Klipning ad boldbaner
 • Gødning
 • Vertikalskæring
 • Topskæring
 • Vedligehold af dræn
 • Beskæring af beplantninger
 • Tilsyn med tennisbaner

Parker og anlæg

 • Drift af kommunes grønne områder/parker
 • Affaldshåndtering
 • Beskæring
 • Græsklipning
 • Hækklipning
 • Arrangementer (koncerter, sidste skoledag, udstillinger, osv.)
 • Plantning
 • Samarbejde med foreninger
 • Borgerinddragelser
 • Driftsaftaler med skoler og institutioner
 • Legepladser og legepladsinspektioner
 • Rådgivning

Anlæg og service

 • Etablering af legepladser
 • Lægning af fliser
 • Lægning af natursten
 • Etablering støttemurere
 • Etablering af dræn
 • Græssåning
 • Træfældning
 • Alle former for planteopgaver
 • Rådgivning

Vejområdet

 • Reparation og vedligehold af
 • Grusveje
 • Asfaltveje
 • Fortov
 • Vejmandstilsyn
 • Stribearbejde (premark)
 • Opsætning af tavler/skilte
 • Slåning og vedligehold af rabatter
 • Vedligehold og tilsyn af grøfter/underføringer
 • Brotilsyn
 • Storskraldskørsel for boligselskaber og lign.
 • Levering af materialer til projekter
 • Rottebekæmpelse

Rengøring Nord / Syd

 • Daglig rengøring på skoler
 • Daglig rengøring på institutioner
 • Daglig rengøring på rådhuset
 • Daglig rengøring ved øvrige kunder
 • Hovedrengøring af gulve
 • Håndværkerrengøring
 • Tæpperens
 • Ekstra rengøring efter bestilling
 • Tilsyn med udførelse i henhold til serviceniveau 1 - 1 - 5 (programmeret rengøring)

Kontaktinfo

Peter Dalsgaard
Chef i Drift og Service

Tlf.: 96288380
Send e-mail

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.