Drift og Service

Vores kerneopgave: Vi planlægger, udbyder og udfører driftsopgaver inden for park, vej, rengøring og kantinedrift

Det gør vi ved at

 • vedligeholde veje, parker og renholder kommunens bygninger.
 • bidrage til et godt sted at bo og drive virksomhed.
 • bidrage med god mad og sundhed. 

Organisering i Teknik Og Miljø

Vores vision er at medvirke til, at Herning Kommune fortsat er en velfungerende kommune. Drift og Service løser opgaver i et samarbejde med andre.

Det gør vi med det formål, at skabe mest mulig værdi indenfor de tekniske, økonomiske, miljø og socialt givne rammer.

Se en video om Drift og Service. Slå undertekster til vha. ikonet 'Undertekster'.

Opgaver i Drift og Service

Luk alle
Åben alle

Staben

Administration og Økonomi

 • Borgerbetjening
 • Håndtering af borgerhenvendelser (Giv et praj)
 • Økonomistyring
 • Tværgående samarbejder i TM

 HR / Personale

 • HR opgaver
 • Løn

Kontrakt, udvikling, Miljø, småjobs og Projekt Rengøring samt CSR

 • Udviklingsopgaver på vejområder
 • Udviklingsopgaver på de grønne områder
 • Udviklingsopgaver på idrætsområdet
 • Udviklingsopgaver på rengøringsområdet
 • Udbud af driftsopgaver
 • Småjobs, praktikanter / socialt ansvar
 • ISO 14.001 miljøcertificering 

Bygninger

 • Bygningsvedligehold / koordinering

Kantine

 • Personalekantine på Rådhuset og Godsbanevej
 • Servicering af politiske møder
 • Servicering af direktionsmøder
 • Servicering af øvrige mødeaktiviteter på Rådhuset og Godsbanevej
 • Servicering af arrangementer (f.eks. jubilæer)

Park

Parker og anlæg

 • Drift af kommunes grønne områder/parker
 • Affaldshåndtering
 • Beskæring
 • Hækklipning
 • Arrangementer (koncerter, sidste skoledag, udstillinger, osv.)
 • Plantning
 • Samarbejde med foreninger
 • Borgerinddragelser
 • Driftsaftaler med skoler og institutioner
 • Legepladser og legepladsinspektioner
 • Rådgivning

Anlæg og service

 • Etablering af legepladser
 • Lægning af fliser
 • Lægning af natursten
 • Etablering støttemure
 • Etablering af dræn
 • Græssåning
 • Træfældning
 • Alle former for planteopgaver
 • Rådgivning

Vej

 • Reparation og vedligehold af asfaltveje
 • Fortov
 • Vejmandstilsyn
 • Stribearbejde (premark)
 • Opsætning af tavler/skilte
 • Vedligehold og tilsyn af grøfter/underføringer
 • Brotilsyn
 • Levering af materialer til vejprojekter
 • Skadedyr
 • Vintertjeneste 

Værksted og maskinindsats

 • Indkøb og vedligehold af maskinpark
 • Græsklipning i parker, grønne områder samt på idrætsfaciliteter
 • Reparation af vedligehold af grusveje
 • Slåning og vedligehold af vejrabatter 
 • Gødskning af især boldbaner
 • Vertikal- og topskæring af idrætsarealer
 • Transport og transportlogistik 
 • Planlægning af vedligeholdelsesindsats på idrætsarealer
 • Vedligehold af boldbaner
 • Beskæringsopgaver
 • Muldvarpebegrænsning
 • Græspleje på MCH arena, Teglpark hybrid-græsbane, Atletikstadion mm.

Rengøring Nord / Syd

 • Daglig rengøring på skoler
 • Daglig rengøring på institutioner
 • Daglig rengøring på rådhuset
 • Daglig rengøring ved øvrige kunder
 • Håndværkerrengøring
 • Tæpperens
 • Ekstra rengøring efter bestilling
 • Tilsyn med udførelse ift. Programmeret Rengøring samt INSTA 800

Kontaktinfo

Peter Dalsgaard
Chef i Drift og Service

Tlf.: 96288380
Send e-mail

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.