Vej, Trafik og Byggemodning

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Vej, Trafik og Byggemodning? Få svar her.

Plan og anlæg

Vi arbejder med

 • Vej- og trafikplanlægning
 • Kampagner og formidling
 • Trafik/hastighedsmålinger
 • Infrastruktur i kommuneplan/lokalplaner
 • Mobilitetsstrategi/handlingsplan
 • Kollektiv trafik
 • Anlægsprojekter
 • Trafiksikkerhed
 • Parkeringsforhold
 • Signalanlæg
 • Bygværker (Broer, tunneller m.v.)
 • Modulvogntog
 • Anlægsinvesteringsoversigt
 • Hjemmesiden for vej- og trafikområdet