Vej, Trafik og Byggemodning

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Vej, Trafik og Byggemodning? Få svar her.

Vi skaber mobilitet for alle.

 Det gør vi ved at:

 • vedligeholde, planlægge og anlægge veje, cykelstier, torve og pladser.
 • tilbyde kollektiv trafik i form af bybusser og lokale busser (skolebusser).
 • udvikle og anlægge kommunale byggegrunde til bolig og erhverv.

Tm Grundlaget Vej Videoforside
Se en video om Vej, Trafik og Byggemodning. Slå undertekster til vha. ikonet 'Undertekster'.

Vejservice og Myndighed

Vi arbejder med:

 • Nye asfaltbelægninger på kørebaner og cykelstier
 • Koordinerede vej- og kloakprojekter
 • Afvandingselementer
 • Vej- og stibelysning
 • P-søgesystem
 • Vejvisning og færdselsafmærkning
 • Stoppesteder og Buslæskærme
 • Vintertjeneste
 • Landsskuepladsen
 • Særtransporter
 • Grave- og rådighedstilladelser
 • Vejlukning/nedklassificering
 • Adgangsforhold
 • Naboretslige forhold (fritrums profil m.v.)
 • P-tilladelser
 • Private byggemodninger
 • Vejgodkendelser (private byggemodninger m.v.)
 • Vejdata

Vi arbejder med

 • Vej- og trafikplanlægning
 • Kampagner og formidling
 • Trafik/hastighedsmålinger
 • Infrastruktur i kommuneplan/lokalplaner
 • Mobilitetsstrategi/handlingsplan
 • Kollektiv trafik
 • Anlægsprojekter
 • Trafiksikkerhed
 • Parkeringsforhold
 • Signalanlæg
 • Bygværker (Broer, tunneller m.v.)
 • Modulvogntog
 • Anlægsinvesteringsoversigt
 • Hjemmesiden for vej- og trafikområdet

Vi arbejder med

 • Planlægning og anlæg af kommunale udstykningsområder
 • Koordinering med grundkøbere
 • Drift og overdragelse til grundejerforeninger
 • Administration af forpagtningsaftaler

Kontaktinfo

Jacob Philipsen
Chef i Teknik og Miljø
Administration og udvikling (9867)
Tlf.: 96288005
Send e-mail til admjp@herning.dk

Tommy Jonassen
Afdelingsleder
Vej, Trafik og Byggemodning (887422)
Tlf.: 96288320
Send e-mail til vtbtj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.