Natur og Grønne Områder

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Natur og Grønne Områder? Få svar her.

Vi sikrer, udvikler og formidler naturen og de grønne områder.

Det gør vi ved at:

  • sikre gode natur- og fritidstilbud til borgerne.
  • arbejde for en god balance mellem beskyttelse og benyttelse af vores natur.
  • sikre drift, udvikling og brug af vores parker, skove og naturarealer.
  • formidle de natur- og friluftstilbud, vi har, til borgerne i vores kommune.

TM Grundlaget - Video Forside NGO Dan Overgaard

Tryk på billedet for at starte videon om Natur og Grønne områder.

Opgaver i Natur og Grønne Områder

Vi har en dialog- og løsningsbaseret tilgang til, at naturen, vandløbene, søerne og landskabet både kan sikres og udvikles. Her er formidlingen, af det arbejde vi laver, også en vigtig del, så borgerne er oplyste herom.

Vi arbejder med sagsbehandling, administration og udtalelser efter gældende love vedr. natur, vandløb og det åbne land. Vi arbejder for at realisere vandhandleplanerne og forbedre de fysiske forhold i vandløbene gennem restaurerings- og genopretningsprojekter.

Drift af okkeranlæg, grødeskæring i vandløb og vandløbstilsyn er ligeledes en del af opgaven.


Vi arbejder for at realisere målene i Byrådets naturpolitik, parkpolitik og friluftslivsstrategi. Vi forvalter naturen, kommunens skove- og naturarealer, de fredede naturarealer, stier og friluftsfaciliteter, det bynære grønne og byens parker. Derudover bidrager vi med viden i den kommunale planlægning.

Arbejdet foregår i et samarbejde med mange aktører, herunder Drift og Service, og ofte med inddragelse af borgere. Det kan for eksempel være gennem borgersamarbejdsprojekter.

Formidlingen af de mange muligheder for at opleve og bruge de grønne områder og naturen i Herning Kommune er også en væsentlig opgave, så flest mulige kommer ud og bruger naturen.


Kontaktinfo

Lene Kimø
Chef
Miljø og Klima (887424)
Tlf.: 96 28 80 60
Send e-mail til miklk@herning.dk

Dan Overgaard
Afdelingsleder
Natur og grønne områder (832331)
Tlf.: 96288140
Send e-mail til ngodo@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.