Miljø og Klima

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Miljø og Klima? Få svar her.

Virksomhedsteam

  • Vi laver miljøgodkendelser til virksomheder og udfører miljøtilsyn.
  • Vi laver sagsbehandling i forhold til jord og jordforurening.
  • Vi laver klima- og bæredygtighedsarbejde, samt klagesagsbehandling angående støj, røg og møg.

Team Vand og Varme

Vi arbejder med planlægning, administration og tilladelser på spildevandsområdet, vandforsyningsområdet og varmeforsyningsområdet.

Landbrugsteam

I landbrugsteamet laver vi godkendelser og tilladelser til husdyrbrug og udfører miljøtilsyn.