Miljø og Klima

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Miljø og Klima? Få svar her.

Team Vand og Varme

Vi arbejder med planlægning, administration og tilladelser på spildevandsområdet, vandforsyningsområdet og varmeforsyningsområdet.