Miljø og Klima

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Miljø og Klima? Få svar her.

Vi løser opgaver der understøtter etablering og udvikling af virksomheder og landbrug. Det sker i samspil og balance med lokalsamfundet, miljø og klima.

Det gør vi ved at

  • Arbejde for god dialog med borgere og virksomheder omkring miljøforhold.
  • Sikre dialogbaseret miljøtilsyn.
  • Udarbejde miljøtilladelser i samspil med virksomheder og landbrug.
  • Udarbejde og gennemføre planlægning vedr. spildevand og varmeforsyning.
  • Arbejde med bæredygtighed og klima i vores opgaveløsninger

Tm Grundlaget Miljoeogklima Videoforside
Se en video om Miljø og Klima. Slå undertekster til vha. ikonet 'Undertekster'.

Martin Skøtt

 

I videoen er det tidligere afdelingsleder Lene Kimø, som fortæller om Miljø og Klima.

Martin Skøtt er nu afdelingsleder i Miljø og Klima.
Opgaver i Miljø og Klima

Vi laver miljøgodkendelser til virksomheder og udfører miljøtilsyn. Vi arbejder med planlægning, administration og tilladelser på spildevandsområdet.

Vi laver varmeplanlægning, klima- og bæredygtighedsarbejde samt klagesagsbehandling angående støj, røg og møg.


I landbrugsteamet laver vi godkendelser og tilladelser til husdyrbrug og udfører miljøtilsyn.


 

Kontaktinfo

Lene Kimø
Chef
Tlf.: 96 28 80 60
Mobil: 24433195
Send e-mail til miklk@herning.dk

Monica Klitgaard Hansen
Fagkoordinator
Tlf.: 96288054
Mobil: 22907433
Send e-mail til mikmk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.