Miljø og Klima

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Miljø og Klima? Få svar her.

Vi løser opgaver der understøtter etablering og udvikling af virksomheder og landbrug. Det sker i samspil og balance med lokalsamfundet, miljø og klima.

Det gør vi ved at

  • Arbejde for god dialog med borgere og virksomheder omkring miljøforhold.
  • Sikre dialogbaseret miljøtilsyn.
  • Udarbejde miljøtilladelser i samspil med virksomheder og landbrug.
  • Udarbejde og gennemføre planlægning vedr. spildevand og varmeforsyning.
  • Arbejde med bæredygtighed og klima i vores opgaveløsninger

 Martin Skoett Hjemmeside Tm 

 

 

 

 

Martin Skøtt, afdelingsleder i Miljø og Klima.

 

Opgaver i Miljø og Klima

  • Vi laver miljøgodkendelser til virksomheder og udfører miljøtilsyn.
  • Vi laver sagsbehandling i forhold til jord og jordforurening.
  • Vi laver klima- og bæredygtighedsarbejde, samt klagesagsbehandling angående støj, røg og møg.

Vi arbejder med planlægning, administration og tilladelser på spildevandsområdet, vandforsyningsområdet og varmeforsyningsområdet.


I landbrugsteamet laver vi godkendelser og tilladelser til husdyrbrug og udfører miljøtilsyn.


 

Kontaktinfo

Lene Kimø
Chef
Miljø og Klima

Tlf.: 96 28 80 60
Mobil: 24433195
Send e-mail til miklk@herning.dk

Martin Klejs Skøtt
Afdelingsleder
Miljø og Klima

Tlf.: 96288065
Mobil: 22692177
Send e-mail til mikms@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.