Miljø og Klima

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Miljø og Klima? Få svar her.

Vi løser opgaver der understøtter etablering og udvikling af virksomheder og landbrug. Det sker i samspil og balance med lokalsamfundet, miljø og klima.

Det gør vi ved at

  • Arbejde for god dialog med borgere og virksomheder omkring miljøforhold.
  • Sikre dialogbaseret miljøtilsyn.
  • Udarbejde miljøtilladelser i samspil med virksomheder og landbrug.
  • Udarbejde og gennemføre planlægning vedr. spildevand og varmeforsyning.
  • Arbejde med bæredygtighed og klima i vores opgaveløsninger


Opgaver i Miljø og Klima

  • Vi laver miljøgodkendelser til virksomheder og udfører miljøtilsyn.
  • Vi laver sagsbehandling i forhold til jord og jordforurening.
  • Vi laver klima- og bæredygtighedsarbejde, samt klagesagsbehandling angående støj, røg og møg.

Vi arbejder med planlægning, administration og tilladelser på spildevandsområdet, vandforsyningsområdet og varmeforsyningsområdet.


I landbrugsteamet laver vi godkendelser og tilladelser til husdyrbrug og udfører miljøtilsyn.


 

Kontaktinfo

Daniel Lindvig Removebg Preview

Daniel Einar Harbo Lindvig
Konstitueret afdelingsleder i Miljø og Klima
Center for Natur, Miljø og Byggeri (887423)

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.