Kommunale Ejendomme

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Kommunale Ejendomme? Få svar her.

Vi understøtter de bedst mulige bygningsmæssige rammer for brugerne. 

Det gør vi ved at

 • Varetage den udvendige vedligeholdelse og driften af tekniske installationer i de kommunale bygninger.
 • Varetage den løbende drift og vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger, udlejningsejendomme, offentlige toiletter m.v.
 • Varetage rollen som bygherrerådgiver for de andre forvaltninger ifm. nybyggerier samt om- og tilbygninger.
 • Være videncenter omkring alle bygningsmæssige forhold, herunder energi, indeklima, arealoptimering m.v.
 • Samle og registrere alle bygningsdata på de kommunale bygninger, herunder m2, anvendelse, økonomi m.v.

 

Opgaver i Kommunale Ejendomme

 • Vedligeholdelse af kommunale bygninger
 • Bygningssyn
 • Anlægsopgaver vedrørende tag og fag
 • Indeklimarådgivning m.v.

 • Tekniske installationer
 • Drift, vedligehold og nybyggeri
 • Energioptimering
 • Energiopsamling m.v.

 • Bygherrerådgivning ifm. om- og tilbygninger og nybyggerier
 • Udbudsregler m.v.

 • Rådhusadministration
 • Rådhusbetjente m.v.

 • Offentlige toiletter
 • Drift og vedligehold
 • Udlejningsejendomme - administration, drift og vedligehold
 • Ejendomskoordinering, DBD m.v.

Kontaktinfo

Rene Frahm Removebg Preview

Rene Frahm Jørgensen
Afdelingsleder
Tlf.: 96282828
Send e-mail til ejdrj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.