Kommunale Ejendomme

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Kommunale Ejendomme? Få svar her.

Vi understøtter de bedst mulige bygningsmæssige rammer for brugerne. 

Det gør vi ved at

 • Varetage den udvendige vedligeholdelse og driften af tekniske installationer i de kommunale bygninger.
 • Varetage den løbende drift og vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger, udlejningsejendomme, offentlige toiletter m.v.
 • Varetage rollen som bygherrerådgiver for de andre forvaltninger ifm. nybyggerier samt om- og tilbygninger.
 • Være videncenter omkring alle bygningsmæssige forhold, herunder energi, indeklima, arealoptimering m.v.
 • Samle og registrere alle bygningsdata på de kommunale bygninger, herunder m2, anvendelse, økonomi m.v.

Tm Grundlaget Ejd Videoforside
Se en video om Kommunale Ejendomme. Slå undertekster til vha. ikonet 'Undertekster'

Rene Frahm JørgensenAfdelingslederen i Kommunale Ejendomme hedder nu René Frahm Jørgensen. 

 

 

 

Opgaver i Kommunale Ejendomme

 • Vedligeholdelse af kommunale bygninger
 • Bygningssyn
 • Anlægsopgaver vedrørende tag og fag
 • Indeklimarådgivning m.v.

 • Tekniske installationer
 • Drift, vedligehold og nybyggeri
 • Energioptimering
 • Energiopsamling m.v.

 • Bygherrerådgivning ifm. om- og tilbygninger og nybyggerier
 • Udbudsregler m.v.

 • Rådhusadministration
 • Rådhusbetjente m.v.

 • Offentlige toiletter
 • Drift og vedligehold
 • Udlejningsejendomme - administration, drift og vedligehold
 • Ejendomskoordinering, DBD m.v.

Kontaktinfo

Jacob Philipsen
Chef i Teknik og Miljø
Tlf.: 96288005
Mobil: 20532390
Send e-mail til admjp@herning.dk

Rene Frahm Jørgensen
Afdelingsleder
Tlf.: 96282828
Mobil: 20692881
Send e-mail til ejdrj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.