Drift og Service

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Drift og Service? Få svar her.

Vejområdet

 • Reparation og vedligehold af
 • Grusveje
 • Asfaltveje
 • Fortov
 • Vejmandstilsyn
 • Stribearbejde (premark)
 • Opsætning af tavler/skilte
 • Slåning og vedligehold af rabatter
 • Vedligehold og tilsyn af grøfter/underføringer
 • Brotilsyn
 • Storskraldskørsel for boligselskaber og lign.
 • Levering af materialer til projekter
 • Rottebekæmpelse