Drift og Service

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Drift og Service? Få svar her.

Grøn drift og anlæg

Idrætsområdet

 • Vedligehold af boldbaner
 • Klipning ad boldbaner
 • Gødning
 • Vertikalskæring
 • Topskæring
 • Vedligehold af dræn
 • Beskæring af beplantninger
 • Tilsyn med tennisbaner

Parker og anlæg

 • Drift af kommunes grønne områder/parker
 • Affaldshåndtering
 • Beskæring
 • Græsklipning
 • Hækklipning
 • Arrangementer (koncerter, sidste skoledag, udstillinger, osv.)
 • Plantning
 • Samarbejde med foreninger
 • Borgerinddragelser
 • Driftsaftaler med skoler og institutioner
 • Legepladser og legepladsinspektioner
 • Rådgivning

Anlæg og service

 • Etablering af legepladser
 • Lægning af fliser
 • Lægning af natursten
 • Etablering støttemurere
 • Etablering af dræn
 • Græssåning
 • Træfældning
 • Alle former for planteopgaver
 • Rådgivning