Drift og Service

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Drift og Service? Få svar her.

Staben i Drift og Service

Administration og Økonomi

 • Borgerbetjening
 • Håndtering af borgerhenvendelser (Giv et praj)
 • Økonomistyring
 • Tværgående samarbejder i TM

 HR / Personale

 • HR opgaver
 • Løn

Kontrakt, udvikling. Idræt og Miljø. Småjobs / socialt ansvar

 • Udviklingsopgaver på vejområder
 • Udviklingsopgaver på de grønne områder
 • Udviklingsopgaver på idrætsområdet
 • Udviklingsopgaver på rengøringsområdet
 • Udbud af driftsopgaver
 • Småjobs, praktikanter / socialt ansvar
 • Stadioninspektør / kontakt til klubber

Værksted og bygninger

 • Indkøb og vedligehold af maskinparken i Drift og Service
 • Bygningsvedligehold / koordinering

Kantine

 • Personalekantine på Rådhuset og Enghavevej
 • Servicering af politiske møder
 • Servicering af direktionsmøder
 • Servicering af øvrige mødeaktiviteter på Rådhuset og Enghavevej
 • Servicering af arrangementer (f.eks. jubilæer)