Drift og Service

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Drift og Service? Få svar her.

Vi planlægger, udbyder og udfører driftsopgaver indenfor park, vej, rengøring og kantinedrift.

Det gør vi ved at:

 • vedligeholde veje, parker og renholder kommunens bygninger.
 • bidrage til et godt sted at bo og drive virksomhed.
 • bidrage med god mad og sundhed. 

Organisationsdiagram for Drift og Service (pdf).

Tm Grundlaget Drift Videoforside
Se en video om Drift og Service. Slå undertekster til vha. ikonet 'Undertekster'

Vores vision er at medvirke til, at Herning Kommune fortsat er en velfungerende kommune. Drift og Service løser opgaver i et samarbejde med andre.

Det gør vi med det formål, at skabe mest mulig værdi indenfor de tekniske, økonomiske, miljø og socialt givne rammer.

Opgaver i Drift og Service

Administration og Økonomi

 • Borgerbetjening
 • Håndtering af borgerhenvendelser (Giv et praj)
 • Økonomistyring
 • Tværgående samarbejder i TM

 HR / Personale

 • HR opgaver
 • Løn

Kontrakt, udvikling. Idræt og Miljø. Småjobs / socialt ansvar

 • Udviklingsopgaver på vejområder
 • Udviklingsopgaver på de grønne områder
 • Udviklingsopgaver på idrætsområdet
 • Udviklingsopgaver på rengøringsområdet
 • Udbud af driftsopgaver
 • Småjobs, praktikanter / socialt ansvar
 • Stadioninspektør / kontakt til klubber

Værksted og bygninger

 • Indkøb og vedligehold af maskinparken i Drift og Service
 • Bygningsvedligehold / koordinering

Kantine

 • Personalekantine på Rådhuset og Enghavevej
 • Servicering af politiske møder
 • Servicering af direktionsmøder
 • Servicering af øvrige mødeaktiviteter på Rådhuset og Enghavevej
 • Servicering af arrangementer (f.eks. jubilæer)

Idrætsområdet

 • Vedligehold af boldbaner
 • Klipning ad boldbaner
 • Gødning
 • Vertikalskæring
 • Topskæring
 • Vedligehold af dræn
 • Beskæring af beplantninger
 • Tilsyn med tennisbaner

Parker og anlæg

 • Drift af kommunes grønne områder/parker
 • Affaldshåndtering
 • Beskæring
 • Græsklipning
 • Hækklipning
 • Arrangementer (koncerter, sidste skoledag, udstillinger, osv.)
 • Plantning
 • Samarbejde med foreninger
 • Borgerinddragelser
 • Driftsaftaler med skoler og institutioner
 • Legepladser og legepladsinspektioner
 • Rådgivning

Anlæg og service

 • Etablering af legepladser
 • Lægning af fliser
 • Lægning af natursten
 • Etablering støttemurere
 • Etablering af dræn
 • Græssåning
 • Træfældning
 • Alle former for planteopgaver
 • Rådgivning

 • Reparation og vedligehold af
 • Grusveje
 • Asfaltveje
 • Fortov
 • Vejmandstilsyn
 • Stribearbejde (premark)
 • Opsætning af tavler/skilte
 • Slåning og vedligehold af rabatter
 • Vedligehold og tilsyn af grøfter/underføringer
 • Brotilsyn
 • Storskraldskørsel for boligselskaber og lign.
 • Levering af materialer til projekter
 • Rottebekæmpelse

 • Daglig rengøring på skoler
 • Daglig rengøring på institutioner
 • Daglig rengøring på rådhuset
 • Daglig rengøring ved øvrige kunder
 • Hovedrengøring af gulve
 • Håndværkerrengøring
 • Tæpperens
 • Ekstra rengøring efter bestilling
 • Tilsyn med udførelse i henhold til serviceniveau 1 - 1 - 5 (programmeret rengøring)

Kontaktinfo

Peter Dalsgaard
Chef
Tlf.: 96288380
Send e-mail til dpvpd@herning.dk

Anders Nielsen
Stabsleder
Send e-mail til dpvan@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.