Administration og Udvikling

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Administration og Udvikling? Få svar her.

Vi systematiserer og har overblikket, vi yder service og samler trådene.

Det gør vi ved at:

 • Vi har overblik over tværgående opgaver i Teknik og Miljø.
 • Vi er bindeled mellem afdelinger.
 • Vi koordinerer opgaver på tværs af afdelinger. 

Opgaver i Administration og Udvikling

 • Sekretærfunktion for chef- og ledergruppe i Teknik og Miljø
 • Sekretærfunktion for Teknik- og Miljøudvalget
 • Behandling af borgeres forsikringssager ved uheld på offentligt areal
 • Personaleadministration
 • Planlægning af uddannelser på tværs af Teknik og Miljø
 • Deltagelse i tværgående arbejdsgrupper
 • Praktiksted for kontorelever
 • Indkøb af inventar, kontorartikler, udstyr til kopiering og skanning m.v.
 • Skanning og registrering af byggesager
 • Ansvarlig for papir arkivet
 • Tilladelser til brug af offentlige veje, stier og pladser
 • Posthåndtering, manuel og elektronisk
 • Redaktion af personalebladet TEMI-NYT
 • Superbrugerfunktioner på tværs i hele forvaltningen
 • Webkoordinator på kommunens hjemmeside
 • Intranet administrator
 • Budget og budgetopfølgning
 • Årsregnskab, forventet regnskab, projektregnskab, anlægsregnskab og bevillingssager
 • Konsulentbistand og bogføringsopgaver

Kontaktinfo

Nina Skov Lauridsen Removebg Preview

Nina Skov Lauridsen
Konstitueret afdelingsleder
Administration og udvikling (9867)

Tlf.: 96288011
Mobil: 22173576
Send e-mail til admnl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.